Naschoolse opvang voor lagere schoolkinderen

Naschoolse opvang tijdens schooldagen

 

Er wordt naschoolse opvang voorzien door juffen Gül, Hawoly en Minira.

Zij begeleiden de lagere schoolkinderen over de middag (11u55 tot 13u25) en na school (15u25 – 18u). Op woensdag is er opvang mogelijk van 11u55 tot 18u.

Over de middag begeleiden de juffen de leerlingen tijdens hun maaltijden en hun speeltijd (met losse spelmaterialen, mogelijkheid tot balspelen, mogelijkheid tot lezen).

Om de twee weken wordt er op woensdagnamiddag een atelier/workshop aangeboden. In het schooljaar 2022 - 2023 werden kook- en bakateliers en crea-ateliers aangeboden.

De begeleiders plannen in de avondopvang hoofdactiviteiten in (knutselactiviteit, tekenen, gezelschapsspel, filmavond) en zorgen voor een stille ruimte zodat kinderen huiswerk kunnen maken (op maandag, dinsdag en donderdag).

Er is een nauwe samenwerking met het leerkrachtenteam en met de directie.

 

Naschoolse activiteiten op school

Zie ook de pagina 'naschoolse activiteiten op school' onder 'onze school'.

 

Vakantieopvang voor lagere schoolkinderen

Er is vakantieopvang voor onze leerlingen, maar niet op onze site. Hier kan je de juiste info vinden om je kind in te schrijven:

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/kinderopvang/vakantieopvang/vakantieopvang-door-de-dienst-kinderopvang

 

Visie buitenschoolse opvang

https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/kinderopvang/kinderopvang-organiseren/visie-op-kinderopvang