Algemene en praktische informatie

 

Zie ook: https://scholen.stad.gent/vanmonckhoven/nieuws/interesse-onze-school

 

 

Algemeen

 

De Désiré Van Monckhoven is een stedelijke Gentse basisschool voor kinderen tussen ongeveer 2,5 jaar en 12 jaar (kleuter- en lagere school). We werken met de leerplannen vanuit het OVSG (= OnderwijsVereniging voor Steden en Gemeenten) en de eindtermen vanuit de Vlaamse Overheid.

Er zijn ongeveer een 200tal leerlingen op onze school. Er zijn vier klassen kleuteronderwijs en zes klassen lager onderwijs.

De eerste twee kleuterjaren zijn gemengde klassen. Voor het schooljaar 2023 - 2024 betekent dit dat kleuters geboren in 2020 samen les volgen met kleuters geboren in 2021. 

Vanaf de tweede kleuterklas werken we met een jaarklassensysteem. Dit betekent dat er per geboortejaar één klas georganiseerd wordt. Zo nemen kinderen geboren in het jaar 2019 doorgaans deel aan de tweede kleuterklas, geboren in het jaar 2018 deel aan de derde kleuterklas enz. 

Wij organiseren onderwijs op een eerder traditionele wijze. Dat betekent voornamelijk dat we

- met handleidingen werken voor Nederlands, Frans, Wiskunde en Wereldoriëntatie

- vanuit een jaarklassensysteem werken

Daarnaast zijn er op onze school elementen vanuit ervaringsgericht onderwijs. Zo is er een leerlingenparlement en zijn er streamnamiddagen en andere klasoverstijgende projecten. We zijn open ten aanzien van verschillen in levensstijlen en -visies en trachten onze leerlingen een respectvolle omgang met iedereen en met onze planeet bij te brengen.

 

Inschrijvingen

Wens je je kind in te schrijven op onze school of heb je een vraag hierover?

Contacteer dan best directeur Thomas Desimpelaere via dvanmonckhoven.dir@onderwijs.gent.be

Indien je vraag het huidige schooljaar betreft, gaan we samen in dialoog. Er wordt bekeken of er plaats is in de klas en of er een goede match is tussen je gezin en de school (praktisch, visie, ...). We nemen hiervoor samen tijd, via een uitgebreid gesprek en een rondleiding.

Indien je vraag het volgende schooljaar betreft, wordt er met het centraal aanmeldsysteem gewerkt. Meer info kan je vragen aan de directie of terugvinden op meldjeaanbasis.gent.be. In de bijlage kan je de brochure vinden voor de inschrijvingen voor schooljaar 2023 - 2024. 

 

Maaltijden 

Via deze link kan je meer info vinden:
https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/eten-van-hier/duurzame-voedingsinitiatieven/lekkere-gezonde-maaltijden-met-respect-voor-mens-en-milieu

 

Reglementen

In de bijlagen kan je het reglement voor alle Gentse stedelijke basisscholen vinden. 

Ook kan je het interne reglement, specifiek van onze school, lezen.

Tarieven

Folder Van Monckhoven