Binnen het AZ Sint-Lucas wordt lesgegeven aan kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar die opgenomen zijn op de afdeling Pediatrie. Deze opnameduur varieert normaalgezien tussen één dag en één maand.

Binnen AZ Sint-Lucas zijn er twee leerkrachten aan het werk, deze werken met zowel kinderen van kleuter- als van lagereschoolleeftijd. De lessen worden deels ingevuld volgens de interesses van het kind om op een individuele manier onderwijs te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij wat de thuisschool verwacht.

AZ