Binnen het AZ Sint-Lucas wordt lesgegeven aan kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar die opgenomen zijn op de afdeling Pediatrie. Deze opnameduur varieert normaalgezien tussen één dag en één maand.

Binnen AZ Sint-Lucas werken twee leerkrachten, met zowel kinderen van kleuter- als van lagereschoolleeftijd. We bieden individueel aangepast onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij de verwachtingen van de thuisschool en de interesses van de leerling.

AZ