Voor wie?

Het Kompas is een lagere school voor kinderen van 6 tot 13 jaar, die door een CLB naar een school voor basisaanbod doorverwezen worden. Het attest type basisaanbod is voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsnoden en wiens zorgvraag de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen.

De einddoelstelling van onze school is de integratie van de leerlingen in een normaal leef- en arbeidsmilieu. Om dit doel te bereiken stimuleren we de vorming van de totale persoonlijkheid.

Onze school heeft tot doel de jongeren te begeleiden bij hun groei naar volwassenheid en burgerzin. Hierbij komen de verstandelijke, emotionele, morele, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling harmonisch aan bod.