Onze school

 • De Sassepoort - Spoor 9

  De Sassepoort is een freinetschool voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen (type 3) en kinderen met een autismespectrumstoornis (type 9).  

  Kinderen op de groene speelplaats
 • Pedagogiek

  De 'institutionele' pedagogiek vormt de basis voor het ervaringsgericht onderwijs en de atelierwerking van De Sassepoort - Spoor 9. Deze pedagogiek geeft de kinderen veel inspraak en verantwoordelijkheid. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om voldoende vertrouwen te verwerven. Zo ontstaat een school waar kinderen en volwassenen samenleven en samenwerken.

  afbeelding creatie kunstweek
 • Samen school maken

  Op De Sassepoort - Spoor 9 worden de kinderen ernstig genomen. Zij hebben inspraak in wat er gebeurt, dragen mee zorg voor de school en kunnen ook kiezen om in de ateliers te gaan werken. Voor een veilige, betrouwbare schoolomgeving zijn er wel duidelijke afspraken nodig. Afspraken die de relaties tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de volwassenen regelen.

  2 kinderen schrijven samen
 • Freinetonderwijs

  We kiezen ervoor om freinetonderwijs aan te bieden. Wij gaan er immers van uit dat kinderen willen weten. Ze willen weten hoe appelmoes gemaakt wordt, ze willen weten wanneer de dinosaurussen leefden… Een kind onthoudt veel beter en langer wat het zelf aanbrengt. Op deze school motiveren we de kinderen door te vertrekken van wat er bij hen leeft, stellen we hun ervaringen centraal.

  Vrolijke tuinfoto
 • Atelierwerking

  Er wordt niet alleen in de klas geleerd en gewerkt, maar ook in de ateliers. Een kind kan niet alles leren in een klas en moet ook niet altijd in de klas zijn. De ateliers zorgen er mee voor dat de school meer is dan een school. Het zijn plaatsen waar de kinderen aansluiting kunnen vinden bij de school, een plek vinden voor zichzelf. Er zijn verschillende ateliers: brood, soep, hout, schilderen, op stap, verhalen...

  Foto atelier tekenen en schilderen
 • Extra omkadering

  Onze paramedische omkadering staat in voor de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding op vlak van:
  * logopedie
  * kinesitherapie
  * psychotherapie
   

  afbeelding rad conflicthantering